20198154322

Іванградське родовище корисних копалин

Розробка Іванградського родовища корисних копалин

Бахмутський район Донецької області

Донецька область

УЦО

Артемівський р-н/м.Артемівськ

№: 20198154322/14604

Дата офіційного оприлюднення: 15.08.2019

Повідомлення про плановану діяльність

Переглянути

№: 20198154322/15570

Дата офіційного оприлюднення: 17.09.2019

Зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень

Переглянути