201837264

с. Зоря

Впровадження заходів щодо реконструкції існуючої будівлі із збільшенням об'ємів при виготовленні продуктів харчової промисловості.

с. Зоря, вул. Адамківська 5, Рівненський район

Рівненська область

УТО

Зоря

№: 201837264/422

Повідомлення про плановану діяльність

Переглянути

№: 201837264/968

Зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень

Переглянути

№: 201837264/970

Зауваження і пропозиції до обсягу досліджень органу влади

Переглянути