20189171714

видобуток питних підземних вод з Урізького родовища

с. Уріж Дрогобицького району

Львівська область

УТО

Уріж

№: 20189171714/4405

Дата офіційного оприлюднення: 21.09.2018

Повідомлення про плановану діяльність

Переглянути

№: 20189171714/5315

Дата офіційного оприлюднення: 23.10.2018

Зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень

Переглянути