201829155

Рекультивація полігону твердих побутових відходів в с. Стадниця Вінницького району Вінницької області

Зворотнє засипання та рекультивація ґрунту

с. Стадниця Вінницького району Вінницької області

Вінницька область

УТО

Стадниця

№: 201829155/189

Повідомлення про плановану діяльність

Переглянути

№: 201829155/421

Зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень

Переглянути